Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ANASAYFA

:

Görevimiz

Giriş
 
 Görevimiz;
 
Polis sorumluluk alanında meydana gelen Terörle Mücadele, Güvenlik, Asayiş ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlıklarının faaliyet alanlarına giren olaylar ve ölümlü/yaralamalı trafik kazaları konusunda alınan bilgilere göre “Emniyet Genel Müdürlüğü Günlük Olaylar ve Faaliyetler Bültenini” hazırlamak, Genel Müdürlük Makamınca uygun görülen birimlere dağıtmak,
 
         Polis sorumluluk alanında meydana gelen ve Başkanlığa intikal eden önemli güncel olaylar, trafik kazaları ve genel yaşamı etkileyen doğal afetler hakkında, “Olay Bildirim Formu” hazırlamak ve ilgili makamlara iletmek,
 
       Polis sorumluluk alanlarında meydana gelen Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Güvenlik, Yabancılar ve Hudut İltica, Trafik, Kriminal Polis Laboratuarları, Genel Bilgi Toplama, Gözaltı, Özel Güvenlik, Terörle Mücadele birimleri görev kapsamına giren veriler ile suç ve suçlularla mücadelede ihtiyaç duyulabilecek diğer alanlarla ilgili verileri toplamak, güncel halde tutmak,
 
       Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatının haberleşme, personel, eğitim, araç-gereç, silah-mühimmat,  lojman, sosyal tesis ve benzeri verilerini toplamak ve güncel halde tutmak,
 
       Raporlama ve veri analizlerinde ihtiyaç duyulan dijital haritaları ve coğrafi bilgi sistemlerini, istenilen kriterlere uygun olarak hazırlamak, merkez ve taşra teşkilatı tarafından kullanımını sağlamak,
 
     Elde edilen bilgilerin belirlenen kriterler çerçevesinde analizlerinin yapılması sonucu, performans ölçme ve durum tespiti yapmaya yardımcı olacak ülke genelini kapsayan genel değerlendirmeler yapmak,
             
        Geleceğe yönelik güvenlik politikalarının ve stratejilerinin geliştirilmesine yardımcı olmak maksadıyla, Coğrafi Bilgi Sistemi yetenekleri kullanılarak, elde edilen verilerin yoğunluk ve dağılım durumunu gösterir haritaların oluşturulmak,
 
         Elde edilen verilerin talep edilmesi üzerine Genel Müdürlük Makamınca uygun görülmesi halinde veya yapılmış protokoller gereği veri paylaşımlarını sağlamak,
 
         Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez-Taşra Birimlerinin ulusal ve yerel ölçekte yürüttüğü veya tasarladığı proje çalışmalarını merkezden ve yerinden takip ve koordine etmek,
 
         Ülke geneli polis sorumluluk alanında meydana gelen ve kriz olarak nitelenen durumlarda, kriz yönetimi ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü ilgili birimleri arasında koordinasyon ile diğer kurumlar arasında etkin işbirliği sağlamak,
 
        Krizin en az zararla ve milli menfaatlerimiz doğrultusunda atlatılmasını sağlamakla görevli icra makamlarına, konu ile ilgili birimlerden toplanan bilgileri süratli ve doğru bir şekilde ileterek, üst yönetim kadrosunun karar verme mekanizmalarının desteklenmesine yönelik bilgilendirilmesini sağlamak,
 
       Emniyet Genel Müdürlüğü Stratejik Planı doğrultusunda Daire Başkanlığının Stratejik Planını hazırlamak,
 
     Alınan bilgilere ve istatistiklere göre aylık-yıllık değerlendirmeler yapmak ve değerlendirmelere ilişkin raporları yetkili ve görevli makamlara göndermek,
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
  • TUBİM
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER
  • KGYS