Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Veri Toplama ve Yönetimi Şube Müdürlüğü
Suç ve suçlularla mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi ile etkin güvenlik politikalarının yürütülmesi kapsamında ihtiyaç duyulan verilerin belirlenmesi, standartlarının hazırlanması ve veri toplama yöntemlerinin geliştirilmesini sağlamak,
            Polis sorumluluk alanlarında meydana gelen Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Güvenlik, Yabancılar ve Hudut İltica, Trafik, Kriminal Polis Laboratuarları, Genel Bilgi Toplama, Gözaltı, Özel Güvenlik, Terörle Mücadele birimleri görev kapsamına giren veriler ile suç ve suçlularla mücadelede ihtiyaç duyulabilecek diğer alanlarla ilgili verileri toplamak, güncel halde tutmak,
            Emniyet Genel Müdürlüğü merkez-taşra teşkilatının haberleşme, personel, eğitim, araç-gereç, silah-mühimmat,  lojman, sosyal tesis ve benzeri verilerini toplayarak güncel halde tutmak,
            Verileri, belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde toplamak üzere, ülke genelinde ilgili birimler tarafından veri girilebilecek uygulama yazılım programlarının hazırlanmasına yönelik projeler geliştirmek,
            Veritabanının, fiziki veya dijital ortamda arşivlenmesi ve usulüne uygun olarak yedeklenmesi için gerekli güvenlik sistemlerini ve ortamı hazırlamak,
            “İl İstatistik Tespit ve Düzenleme Kurulları” sorumluluğunda gerçekleştirilen veri girişlerinin zamanında, tam ve doğru olarak yapılmasını, varsa eksik ve hataların düzeltilmesini sağlamak, veritabanının periyodik doğrulama testlerini ve kontrollerini yapmak, süreklilik arz eden yetersizliklerin tespiti durumunda “Durum Tespit Raporu” düzenleyerek ilgili makamlara bildirmek,
Raporlama ve veri analizlerinde ihtiyaç duyulan dijital haritaları ve coğrafi bilgi sistemlerini, istenilen kriterlere uygun olarak hazırlamak, merkez ve taşra teşkilatı tarafından kullanımını sağlamak,
            Polis Sorumluluk alanında “Polis Bölge Sorumluluk Rehberi” kapsamında derlenmesi gereken verilerin belirlenen formatlarda toplanmasını, dijital harita ile ilişkilendirilmesini sağlamak,
            Merkez ve taşra teşkilatının istatistik çalışmaları ile resmî istatistiklerin üretimindeki tüm süreçleri bilimsellik ve uluslararası standartlara uygunluk açısından izlemek, incelemek, değerlendirmek ve gerektiğinde yerinde kalite kontrol çalışmaları yapmak,
            Emniyet Genel Müdürlüğü Veri Analiz Merkezi Bilgi Sistemini yönetmek, birimler arası koordinasyonu sağlamak, veri analizi için ihtiyaç duyulan programları temin ederek ilgili birimlerin kullanımına sunmak,
 
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • UTSAS Sempozyumu
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • KGYS